YHDISTYS

Nuorisoyhdistys Todellisuuspakolaiset ry edistää peli- ja roolipelitoimintaa Hämeenlinnassa etenkin nuorisotyössä, mutta toimii myös yhteistyössä Suomen laajuisesti muiden vastaavien yhdistysten kanssa. Tällä hetkellä yhdistyksellä on esimerkiksi Lammin nuokkarilla viikoittain Pelikerho, joka toimii yhteistyössä Hämeenlinnan nuorisotyön kanssa.

Yhdistyksemme perustettiin virallisesti yhdeksän hengen voimin tammikuussa 2016 ja olemme jo ottaneet vankkaa jalansijaa sekä Hämeenlinnan kaupungin kulttuuritoiminnassa että Suomen tuhansien liveroolipeliharrastajien keskuudessa.  Jäseniä yhdistyksessä on viitisenkymmentä. 

 Yhdistyksen hallitus 2019 

Todellisuuspakolaisten hallitus muodostetaan vuosittain yhdistyksen syyskokouksessa äänestämällä. Hallitukseen voi asettua ehdolle yhdistyksen jäsen, joka on ollut vuoden ajan toiminnassa mukana. Puheenjohtajaksi voi hakea työskenneltyään kaksi vuotta hallituksessa. 

Hallitus vastaa yhdistyksen toiminnasta, tiedotuksesta, sekä yhteistyöstä muihin tahoihin. Kaikki yhdistyksen toiminta vaatii hallituksen hyväksynnän, jossa toiminnan todetaan olevan yhdistyksen arvojen mukaista ja sopivan aikatauluun ja käytössä oleviin resursseihin. Yhteydenotot yhdistyksen sähköpostin tai Facebookin yhdistyksen sivujen kautta. 

Mira Suovanen

Puheenjohtaja

Aki Ilola

Varapuheenjohtaja

Jutta Koskinen

Rahastonhoitaja

Juha Jordan

Sihteeri

Karita Vuorinen

Vastaavakoordinaattori

 Vastaavat 2019  

Eri osa-alueiden vastaavat valitaan vuosittain hallituksen toimesta hakijoiden joukosta. Toimeen voi hakea kuka tahansa yhdistyksen jäsen. 

Vastaavien tehtävä on huolehtia siitä, että oman osa-alueen toimintaa riittää kaiken ikäisille vuoden ympäri. Lisäksi he ovat valmiina toimimaan tukena ja asiantuntija-apuna, mikäli joku yhdistyksen jäsenistä haluaa järjestää itse toimintaa yhdistyksen nimissä. Vastaavat toimivat myös linkkinä jäsenten ja hallituksen välillä. Heille voi lähettää kysymyksiä ja ehdotuksia toiminnasta yhdistyksen sähköpostiin.

todellisuuspakolaiset [a] gmail.com 

Yhdistyksen jäsen!

Vastaavien yhteystiedot Facebookin intranetissä! 

Aki Ilola

Pöytäpelivastaava

Mira Suovanen

Liveroolipelivastaava

Juha-Matti Kuusinen

Bofferivastaava

Karita Vuorinen

Virkistystoiminnan vastaava

ota yhteyttä
liity!
yhdistyksestä

Todellisuuspakolaiset ry 

 

Slideshow'n kuvat:
Pasi Vähänen Photography (7, 10, 12-14)

Kalle Kuisma (8-9)

Klaaralin / Pilar Rautiainen (5-6)

Mira Strengell (1-4)