top of page

  Arvot  

Todellisuuspakolaiset ry on määritellyt toiminnalleen arvot, joiden mukaan pyrkii toimimaan:

 

Toisten kunnioittaminen

Kohtele jokaista toimintaan osallistuvaa ja toimintaa järjestävään kunnioituksella riippumatta hänen taustoistaan, olemuksestaan tai mistään sisäisestä tai ulkoisesta piirteestä. Muista hyvät tavat; kiitä, kuuntele ja ota avoimin mielin ideat, ehdotukset ja palautteet vastaan. Kohtaa toinen yksilönä. Arvosta toisen osaamista ja tekemistä, sekä hyväksy erilaiset käsitykset ja näkemykset asioista. 

 

Vastuullisuus ja oikeudenmukaisuus

Kanna projekteissa ja tapahtumissa vastuusi, tee se minkä olet luvannut tehdä aikataulun mukaisesti ja parhaimpien kykyjesi mukaisesti. Ole rehellinen sekä itsellesi että muille.  Mikäli tarvitset apua, aikataulut tai työmäärä kaatuu päälle pyydä apua ajoissa. Toimi yhdistyksen hyväksi ja kanna vastuusi myös muun tiimin, sekä osallistujien hyvinvoinnista ja jaksamisesta. 

 

Lojaalius

Jokainen hallituksen ja yhdistyksen jäsen pyrkii puhumaan myönteisesti yhdistyksen asioista ulkopuolisille. Mahdolliset hallituksen tai yhdistyksen sisäiset ristiriidat käsitellään sisäisesti. 

 

Avoimuus

Yhdistyksen yksi päätehtävistä on jakaa ideoita ja informaatiota jäsenten kesken, jonka vuoksi materiaaleja, projektisuunnitelmia ja loppuraportteja kootaan kaikkien saataville pilvipalveluun. Jaa rohkeasti omatkin oppisi, kokemuksesi ja materiaalisi muiden nähtäville! 

Pidä huolta itsestä ja muista

Myös itsellä pitää olla hauskaa! Virkistystoimintaa järjestetään yhteisiä hengaushetkiä varten, jolloin ei tarvitse miettiä yhdistysasioita. Kartoita voimavarasi säännöllisesti ja mieti mihin ne riittävät. Kaikessa ei tarvitse olla mukana ja välillä voi pitää lomaa. Pyydä apua jos tarvitset ja kysy välillä myös kaverin kuulumisia. Yhdistys toimii jäsenistön tukiverkostona järjestäen mahdollisuuksia omien kokemusten jakamiseen. Luottamuksellisessa ilmapiirissä voidaan kokemuksia jakaa niin hyvässä kuin pahassa tavoitteena oppia toisten kokemuksista. 

 

Itsensä ylittäminen

Haasta itseäsi sopivissa määrin ja usko omiin kykyihisi! Ota palaute vastaan ja opi siitä. Älä mene sieltä missä aita on matalin, vaan rakenna rakettireppu ja kurkota galakseihin! Kehitä itseäsi ihmisenä.

 

Innostaminen/Kannustaminen

Auta toisia kehittymään ja jaa tietosi ja taitosi! Kannusta ja innosta heitä kokeilemaan siipiään ja toimi toiselle tukena. 

 

Innovatiivisuus/Uudistusmielisyys/Luovuus 

Älä pelkää uutta äläkä kangistu kaavoihin. Pohdi aina uusia, parempia keinoja tehdä asiat ja kokeile hullutellen uutta. Lopputulos voi vaihdella, mutta kokeilemalla oppii! Luo elämyksiä ja iloa toisille. 

bottom of page